Privacy Policy
New Image kapsalon en haarwerken.
Turfstekersplein 5
7782 NZ De Krim

Contact persoon: E Snijder- Kroesen Tel: 0524-572213

Hier vind u de privacy verklaring van New Image. Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door New Image.

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
New Image kapsalon en haarwerken verwerkt u persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

 • Voor en achternaam
 • Geslacht
 • Adres gegevens
 • Telefoon nummer / mobiel nummer
 • Email adres
 • Geboorte datum
 • Locatie gegevens bv bij ziekenhuis bezoek
 • Gegevens over u activiteiten op onze website.

Waarom en met welk doel verwerken wij persoons gegevens.
Vanuit de AVG, dit is de wet op privacy zijn wij verplicht u op de hoogte te brengen van de gegevens die wij in bezit hebben en u toestemming hierop.

Het doel is:

 • U te kunnen bellen of emailen indien dit nodig is om onze de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Afhandeling betalingen en contacten zorgverzekeringen.
 • Informatief bv wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en of diensten bij u af te leveren of uit te voeren.
 • Verzamelen gegevens waar wij wettelijk toe verplicht zijn bv voor de belasting aangifte.

Bijzonderheden en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Informatie met betrekking tot u gezondheid.
 • Burgerservice nummer
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

New Image kapsalon en haarwerken bewaard u gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doelen die te realiseren zijn. Gedurende de looptijd van uw behandeling / bezoeken daarna word het papieren dossier vernietigd. Het digitale dossier zal i.v.m. de bewaarplicht van financiële administraties 7 jaar bewaard worden.

Geautomatiseerde besluitvorming.
Bij New image kapsalon en haarwerken word gebruik gemaakt van een online agenda / boeking systeem van 1Kapper. New Image of werknemers van New Image kunnen op geen enkelwijze verantwoordelijk gehouden worden voor besluiten of fouten die gebeurd zijn door een geautomatiseerd verwerking zonder dat daar een mens tussen zit. Denk aan gegevensverlies door bv update programma’s of een gehackte PC. Dat dit aanzienlijke gevolgen zou kunnen hebben begrijpen wij. 1Kapper is een keurig bedrijf welke ook een privacyverklaring heeft afgegeven. De kans dat er wat met uw gegevens zou kunnen gebeuren is uiterst klein. Mocht dit wel het geval zijn dan nemen wij zodra wij op de hoogte zijn maatregelen, denk aan aangifte of contact met onze automatiseerder.

Rechten.
U heeft het recht op:

 • Inzage, dit houd in dat wij u gegevens opsturen / delen als u daarom vraagt.
 • Rectificatie, zijn gegevens fout doorgegeven, veranderd of door ons fout verwerkt? Dan passen wij deze aan.
 • Indienen van een klacht, als u een klacht wilt indienen m.b.t. de persoonsgegevens dan gaat dat via Autoriteit Persoonsgegevens, uiteraard vinden we het fijn dat u ons de kans geeft u klacht te horen om samen een oplossing te zoeken.
 • Overdracht, als u geen beruik meer wenst te maken van onze diensten en besluit over te stappen naar een andere partij, dan heeft u het recht dat de gegevens door ons worden overgedragen aan deze partij.
 • Stoppen, u kunt aangegeven dat u niet meer wil dat wij uw gegevens gebruiken.
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met en verzoek mee te sturen. Maak op deze kopie uw foto . de strook met nummers onderaan het paspoort het BSN-nummer en paspoort ID-kaart nummer zwart. Dit i.v.m. met uw privacy.

New Image kapsalon en haarwerken neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen. Mocht u na het doorlezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben of mocht de u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.